banner

Chất lượng & An toàn

Chính sách chất lượng của Kikkoman

Kikkoman phấn đấu để góp phần nâng cao chế độ ăn uống lành mạnh và sức khỏe cho công dân toàn cầu với sự an toàn, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

  1. Lắng nghe khách hàng là trên hết:

Kikkoman luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng. Dựa trên những quan điểm của các bạn, chúng tôi tìm thấy kim chỉ nam để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn mỗi ngày.

  1. Cam kết về chất lượng, an toàn và độ tin cậy:

Chúng tôi không ngừng nỗ lực đem tới sự an toàn và chất lượng cao hơn nữa để có được sự tin tưởng hoàn toàn của khách hàng trong các sản phẩm và dịch vụ của mình.

  1. Sự tin tưởngcủa khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi:

Sự tin tưởng của khách hàng với những giá trị chúng tôi mang lại luôn được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã duy trì điều này hàng trăm năm qua bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt những quy định và điều luật, cũng như cung cấp những thông tin rõ ràng và dễ hiểu đến tất cả mọi người.

Chính sách đảm bảo chất lượng của Kikkoman

Dựa trên những chính sách chất lượng được Kikkoman thiết lập từ năm 2006, những hoạt động của Kikkoman đều đảm bảo an toàn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Dựa trên những triết lý kinh doanh, thông điệp của chúng tôi về việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, chính sách chất lượng của Kikkoman luôn hướng tới hệ thống đảm bảo chất lượng, bao gồm tất cả mọi khâu từ phát triển đến khi sản phẩm đến tay người dùng.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi có một quy trình nghiêm ngặt về đánh giá và quản lý chất lượng nguyên liệu, vật liệu, quy trình sản xuất, vật liệu bao bì, hậu cần an toàn, chính xác và nhãn. Đặc biệt, chúng tôi đảm bảo tất cả các quy định an toàn thực phẩm và chất lượng của địa phương luôn được tuân thủ, được áp dụng triệt để trong quá trình sản xuất. Chúng tôi cam kết luôn duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao trong mọi quy cách để đem lại các sản phẩm tốt nhất có thể cho khách hàng.